Despre Cursul de Terapiile Scurte

11412107_900146426712171_5279657125517004540_n.jpg
 
 

despre Cursul de Formare complementară

Pe scurt despre Cursul de formare în Consiliere și Terapii Scurte Colaborative Orientate pe Resurse și Soluții:

Cursul de formare în Consiliere și Terapii Scurte tutelat de ARTS&CORS a fost acreditat de Colegiul Psihologilor din România ca formare de bază/complementară în 2006, și un număr de module ale formării (7+ până acum și cu certitudine mai multe în viitor) au fost creditate (20 credite /modul) și ca formare continuă.

Toate acestea permit participanților să obțină următoarele competențe și atestări:

  • obținerea dreptului de liberă practică pentru Consiliere psihologică (în minim doi ani de la începerea formării, pentru treapta de specializare practicant în supervizare). Atenție! Specialitatea Consiliere psihologică este accesibilă doar pentru licențiații în psihologie.

  • obținerea dreptului de liberă practică pentru Psihoterapie (în minim doi ani și jumătate de la începerea formării, pentru treapta de specializare practicant în supervizare)

  • obținerea de credite profesionale pentru modulele avizate în acest sens (pentru colegii care au deja codul personal pentru cel puțin una dintre specialitățile Comisiei de Clinică și psihoterapie a CPR).

Formatorii școlii:

Formarea este coordonată preponderent de formatori români. Principalii formatori - supervizori implicați în formare sunt Bogdan Cezar Ion Ph.D., Andreea Ion Ph.D., Diana Vasile Ph.D., Diana Frazzei, Georgeta Tudor, Laura Grama, și sunt secondați de formatorii colaboratori precum dna prof Irina Holdevici ș.a. și de colegii care se antrenează pentru a ajunge formatori.
Până acum, cel puțin 3 module de formare complementară și 4 dintre modulele de formare continuă, din totalul celor obligatorii, s-au desfășurat cu participarea unor formatori străini (în principal din USA, UK, Polonia și Bulgaria), care se vor implica și pe viitor.

Structura formării:

Structura programului de formare acoperă cerințele minime stabilite prin normele elaborate de Colegiul Psihologilor din România și le va respecta și pe viitor în caz că sunt ajustate, pentru obținerea dreptului de liberă practică și respectiv este în acord cu minimumul de activități și ore de formare promovate de EAP. Detaliem mai jos pe scurt necesarul de ore potrivit standardelor formative updatate ale asociației.

Numărul minim de ore de formare este:

  • 300 de ore în minimum 24 luni – pentru consiliere (în fapt 310 ore dintre care 250 ore de formare profesională complementară și respectiv, 60 ore autocunoaștere și dezvoltare personală) și

  • 650 ore în minimum 30 luni (dintre care 500 ore de formare profesională complementară și respectiv, 150 ore autocunoaștere și dezvoltare personală) – pentru psihoterapie.

Numărul minim de ore de dezvoltare personală este:

  • 60 ore pentru consiliere, dintre care se recomandă 10 ore de asistare individuală;

  • 150 ore pentru psihoterapie, dintre care se recomandă de 20 de ore de asistare individuală (cu un terapeut acreditat CPR, la alegerea cursantului).

 

Echivalări:

Cursanților care pot demonstra competențe specifice acumulate prin parcurgerea (documentată) a cursurilor de masterat sau formare complementară pe direcții similare/compatibile cu terapiile scurte, li se pot echivala pentru psihoterapie până la 4 module de formare în terapii scurte, cu condiția de a fi parcurs primele 14 module de formare aferente certificării pe consiliere psihologică.

De asemenea, o mare parte din dezvoltarea personală (de grup sau individuală) poate fi recunoscută pentru obținerea atestării, dacă a fost efectuată cu un terapeut atestat și pe o metodă terapeutică similară/compatibilă.

Pentru echivalarea orelor de formare și/sau autocunoaștere și dezvoltare personală se va analiza fiecare situație particulară și se va formula un răspuns personalizat.

E bine să știți că:

- formarea de bază în Consiliere și Psihoterapii Scurte, Colaborative, Orientate pe Resurse și Soluții este deschisa tuturor absolvenților care pot aplica prin lege (psihologie, medicină, asistență socială, pedagogie, psihopedagogie, etc.), inclusiv pentru psihologii atestați în psihologie clinică sau medicilor și psihologilor atestați deja într-o metodă de consiliere/terapie și celor aflați în cursul unei formări în consiliere/psihoterapie, cursanților la masteratele de psihologie clinică, consiliere, psihoterapie.

- toți formatorii școlii noastre au formare multiplă (în mai mult de o metodă terapeutică) îmbinând terapiile scurte cu psihoterapia cognitiv-comportamentală (în cele mai multe cazuri), cu psihoterapiile de familie, cu psihoterapia ericksoniană și cu cea experiențială - deci știm din experiență cât de folositoare este utilizarea eclectic-integrativă a mai multor metode, cu accentul pe competențele și resursele de funcționare pozitivă ale clienților.

- îi încurajăm pe absolvenții care aleg să urmeze Terapii scurte ca primă formare să se angajeze și în parcurgerea unor cursuri de master sau prin asociații în psihologie clinică sau/și într-o metodă înrudită sau complementară de psihoterapie.

Atenție! Deși încurajăm formarea multiplă, NU încurajăm studierea în paralel la mai mult de o școală de consiliere/terapie din considerente de eficiență și calitate a învățării, în deplin respect față de alte preferințe sau opțiuni ale cursanților. Dacă cineva decide în pofida recomandării noastre bine intenționate și argumentate … își asumă integral, ca persoană matură, și toate consecințele ce decurg din asta. Studierea în paralel la un masterat de orientare clinică/psihoterapie este singura excepție care în experiența noastră face sens și nu afectează calitatea învățării și a construirii deprinderilor și abilităților terapeutice. Altfel este ca și cum am învăța mai multe limbi străine simultan. Se poate … dar crește riscul confuziilor și scade calitatea achizițiilor.

- apreciază în mod deosebit utilitatea abordărilor pozitive, colaborative, orientate pe competențe, resurse și soluții, cei care au "gustat" din modelele terapeutice orientate pe psihopatologie, problemă și deficit.

- mulți dintre cursanții noștri, care erau deja atestați sau în curs de atestare pe o altă metodă, ne-au mărturisit că după câteva module de formare și-au îmbogățit și eficientizat practica terapeutică și le-a crescut încrederea în sine ca specialiști și în competențele și în capacitatea de schimbare a clienților.

- la finele a câteva module de formare cursanții noștri sunt capabili să aprecieze și să utilizeze preponderent factorii care dau rezultat în psihoterapie, orientându-se astfel cu mai multă flexibilitate între opțiunile terapeutice.