Despre Cursul de FIT

Mark-Marker-Check-Checklist-Checked-Writing-List-2077018-3743588376.jpg
 
 

despre Cursul de Formare coNTINUă

F.I.T. (Feedback Informed Treatment)
Antrenament pentru forma terapeutică maximă
- Eficacitate clinică sporită utilizând instrumente de feed-back -

București, 08-09 Decembrie - modul I

Pentru modulul II preconizăm o dată de după jumătatea lunii ianuarie 2019 pe care o vom stabili la curs împreună cu cei prezenți

Iformațiile prinse în format pdf sunt disponibile aici:
 https://goo.gl/Y2SYgr .

Organizatori:

Cursul este organizat de Asociaţia Română de Terapii Scurte şi Consultanţă Orientată spre Resurse şi Soluţii, A.R.T.S.&C.O.R.S.

Grup ţintă:

Cursul este deschis consilierilor şi psihoterapeuţilor, indiferent de orientarea teoretică, psihologilor clinicieni, medicilor psihiatri, studenţilor în ultimul an, absolvenţilor, masteranzilor în psihologie, medicină, asistenţă socială, psihopedagogie, pedagogie.

 

Acreditare profesională:

Cursului organizat sub egida ARTS&CORS a primit de la Comisia de Psihologie Clinica si Psihoterapie a Colegiului Psihologilor din Romania avizul RF-II-B-14, Anexa 15/27.06.2014.

 

Doar psihologii cu drept de liberă practică în consiliere, psihoterapie şi psihologie clinică pot primi credite de formare continuă. Ceilalţi participanţi primesc diplome cu menţionarea numărului de ore de activităţi formative.

 

Cursul va trece prin procesul de reavizare. Pana acum numărul total de credite oferite a fost de 40, câte 20 pentru fiecare dintre cele două module.

 

Structura cursului:

Este un curs intensiv, organizat pe două module de week-end. Modulul I poate fi parcurs independent, însă participarea la modulul II este condiţionată de dobândirea informaţiilor şi abilităţilor din primul modul.

În structura cursului sunt incluse şi activităţi individuale suplimentare post-curs supervizate (consultarea unor referinţe şi angajarea în exerciţii şi exersări, obligatorii pentru dobândirea abilităţilor de lucru cu instrumentele şi pentru completarea numărului de ore incluse în training.

Lectori:

Cursul va fi susţinut de:

Bogdan Ion, Ph.D.

– Lector universitar, Preşedinte şi Formator/Supervizor al ARTS&CORS, psiholog clinician şi psihoterapeut principal, cod 00053

– Asociat şi Trainer al ICCE (International Center for Clinical Excellence)

 

Activităţile post-curs vor fi coordonate şi supervizate și de:

Diana Frazzei, M.A.

– Formator supervizor ARTS&CORS, psiholog clinician şi psihoterapeut specialist, cod 03232, Membru al ICCE (International Center for Clinical Excellence)

Pentru înscrieri intrați pe formularul de înscriere online
https://goo.gl/qis7wK sau trimiteţi solicitarea dvs. până pe 30 noiembrie 2018 prin email la adresa info@terapiiscurte.org, având în subiectul mesajului "Înscriere FIT" şi incluzând datele dvs. personale (Nume, Prenume) şi de contact (email + telefon) şi vă vom oferi în cel mai scurt timp asistenţă pentru înscriere.

Costurile pentru un modul de curs: pentru plata individuală (persoană fizică, CIP) 550 Ron, pentru plata instituţională (persoană juridică firmă/ong) 650 Ron. Plata se efectuează anticipat în contul bancar precizat în factura proforma pe care o vom trimite celor ce se înscriu.

Locul de desfăşurare: Sala de curs situată central, lângă Pța.Romană, va fi comunicată celor înscrişi.

Program: Sâmbătă: 09.00 – 18.00 şi Duminică: 09.00 – 16.00.

Informaţii despre tematică şi descrierea conţinutului cursului:

Cursul vizează introducerea şi aprofundarea competenţelor de utilizare clinică a uneia dintre ultimele metodologii validate ştiinţific de sporire a eficacității terapeutice, independent de orientarea teoretică sau metoda folosită. Această metodologie a primit statutul de Evidence Based Practice în primăvara 2013 şi este cunoscută sub denumirea FIT – Feedback Informed Treatment (Tratamentul bazat pe feedback). Pe scurt, FIT vizează faptul de a ajusta practica clinică pe baza elementelor utilizabile din feedback-ul corectiv oferit de clienţi şi de a inspira dezvoltarea clinicienilor cu ajutorul reflectării la situaţiile client dificile, surprinse prin monitorizarea de rezultat şi proces.

 

Cursul este gândit să se desfășoare interactiv, îmbinând prezentarea unor informaţii teoretice cu exerciţii practice, de tip analiză de caz, studiu de caz, joc de rol, situaţii provocative care să vă dezvolte capacitatea de a utiliza scale de măsurare şi monitorizare a rezultatelor (ORS/CORE10/OQ) şi scale de măsurare şi monitorizare a alianţei de lucru (SRS/WAI), atât ca instrumente de evaluare cât şi ca suport direct pentru intervenţie, orientând conversaţiile terapeutice.

Ne propunem să subliniem utilitatea documentării intervenţiilor clinice, atât cu instrumente de monitorizare la fiecare întâlnire, cât şi cu scale administrate pre-post intervenţie. Scalele sunt orientate nu atât pe identificarea patologiei cât pe surprinderea nivelului funcţional general şi specific şi respectiv pe surprinderea procesului terapeutic în maniere care au impact asupra rezultatelor clinice. De asemenea, mare parte din modulul doi al workshop-ului se centrează pe utilizarea datelor obţinute din monitorizare şi a derivatelor acestora în supervizare şi în antrenamentul specific prin practică deliberată, vizând creşterea stabilă a mărimii efectului clinicienilor (a eficienţei).

 

Programul de lucru este intensiv şi vizează evaluări pe parcurs, după fiecare element de învăţare, şi oferirea unui feed-back practic, constructiv şi o orientare către punctele forte şi către nevoile de continuare a formării pentru participanţi.

 

Tematica modulului 1
Bazele FIT pentru creșterea eficacității clinice: Introducere si implementare în practica clinică

1.    Modelul factorilor comuni şi verdictul păsării DODO

2.    Limitele cognitive şi practica clinică

3.    Măsurarea şi monitorizarea rezultatelor în asistarea psihologică

4.    Măsurarea şi monitorizarea alianţei de lucru şi a variabilelor de proces în asistarea psihologică

5.    Bazele FIT – Competenţele cheie

6.    Fundamente teoretice şi de cercetare

7.    Implementarea clinică a FIT

8.    Subtilităţi şi dificultăţi în utilizarea FIT în practica clinică

9.    Elemente de măsurare şi raportare – benchmarking-ul

 

Tematica modulului 2
FIT ca suport pentru căutarea excelenţei: dezvoltare profesională continuă

1.    Utilizarea FIT şi stabilirea nivelului bazal de performanţă

2.    Supervizarea clinică utilizând FIT

3.    Antrenamentul clinic utilizând FIT

4.    Dezvoltarea planului de practică deliberată pornind de la preferinţele personale

5.    Dezvoltarea planului de practică deliberată pornind de la situaţiile client dificile

6.    Dezvoltarea planului de practică deliberată pornind de la standardele de competenţă ale abordării terapeutice utilizate

7.    Comunităţi de cunoaştere şi suport al implementării FIT pentru clinicieni

8.    Coaching şi supervizare FIT pentru dezvoltarea eficacităţii personale

Pentru orice alte informaţii şi clarificări contactaţi-ne la

info@terapiiscurte.org şau la telefon 0771 478 779 (sms inainte si sunam noi)

Urmăriţi-ne pe Facebook ca să aflaţi noutăţi despre alte cursuri, activităţi şi proiecte pe care le derulăm:

https://www.facebook.com/bogdancezar.ion.phd

https://www.facebook.com/terapiiscurte.org