Structura Cursului de Terapii Scurte și Detaliile Formării Complementare

checklist-1919328_960_720.png
 
 

despre Cursul de Formare complementară

Structura cursului de formare în consiliere și psihoterapii scurte colaborative orientate pe resurse și soluții

Sintetic cerințele cursului de formare sunt prezentate în tabelul cuprins în documentul pdf de pe link-ul următor:
https://goo.gl/DTp8i2 .

Formare și Dezvoltare personală

Numărul minim de ore de formare este:

  • 300 de ore în minimum 24 luni – pentru consiliere (în fapt 310 ore dintre care 250 ore de formare profesională complementară și respectiv, 60 ore autocunoaștere și dezvoltare personală) și

  • 650 ore în minimum 30 luni (dintre care 500 ore de formare profesională complementară și respectiv, 170 ore autocunoaștere și dezvoltare personală) – pentru psihoterapie.

Numărul minim de ore de dezvoltare personală este:

  • 60 ore pentru consiliere, dintre care se recomandă 10 ore de asistare individuală;

  • 170 ore pentru psihoterapie, dintre care se recomandă de 20 de ore de asistare individuală (cu un terapeut dintre cei acreditat CPR, și agreați de Asociație, la alegerea cursantului).

Supervizarea

Necesarul minim de ore de supervizare este de 80 pentru Consiliere și 160 pentru psihoterapie.

Studiul și Antrenamentul individual

Numărul de module menționat anterior se referă la timpul de interacțiune directă, față în față sau mediată tehnologic, cu formatorii școlii sau de parcurgere a înregistrărilor audio-video ale expunerilor și demonstrațiilor făcute de formatori și nu cuprinde timpul dedicat studiului și antrenamentului individual.

Necesarul minim de ore de studiu și antrenament individual este:

- 240 ore pentru consiliere și 360 ore (care le includ pe cele 240 de la consiliere plus încă 120 ore) pentru psihoterapie.

Studiul și antrenamentul individual reprezintă documentarea prin consultarea materialelor recomandate (materiale audio-video, articole, cărți, și/sau site-uri) și exersarea prin rezolvarea unor sarcini și teme.
Studiul și antrenamentul individual vor fi monitorizate și evaluate periodic.

Atenție!!! Materialele vor fi în limba română și în limba engleză! Și un număr de minim 3 module de formare complementară din totalul de 24 este desfășurat cu participarea unor formatori străini vorbitori de limbă engleză, care se vor implica și în module de formare continuă.
De aceea, nivelul mediu de cunoaștere a limbii engleze este o competență necesară!!!

Evaluările pe parcurs:

  • Periodic de către formatori – supervizori pentru cunoștințele acumulate, abilitățile dobândite și modul de realizare al sarcinilor și temelor – la dead-line-ul stabilit cu formatorii,

  • De către formatori – supervizori la fiecare întâlnire de supervizare,

  • De colegii parteneri din grupurile de studiu și exersare.

Evaluările finale:

  • La intrarea în supervizare (pentru obținerea atestatului în regim de supervizare);

  • La ieșirea din supervizare (pentru obținerea atestatului în regim autonom).

Dacă la evaluările finale, cursantul nu a putut face dovada practică a deținerii cunoștințelor și competențelor specifice Consilierii si Terapiilor Scurte, nu primește atestatul, dar poate continua formarea pentru atingerea nivelului de competență necesar, dacă alege asta.

Echivalări:

Cursanților care pot demonstra competențe specifice acumulate prin parcurgerea (documentată) a cursurilor de masterat sau formare complementară pe direcții similare/compatibile cu terapiile scurte, li se pot echivala până la 3 module de formare în terapii scurte, cu condiția de a fi parcurs primele 14 module de formare, pentru psihoterapie.

De asemenea, o mare parte din dezvoltarea personală (de grup sau individuală) poate fi recunoscută pentru obținerea atestării, dacă a fost efectuată cu un terapeut atestat și pe o metodă terapeutică similară/compatibilă.

Pentru echivalarea orelor de formare și/sau autocunoaștere și dezvoltare personală se va analiza fiecare situație particulară și se va formula un răspuns personalizat.

Costurile modulelor de formare:

Pentru modulele de formare cu formatori romani, costul pentru un modul de formare: pentru plata instituțională (persoană juridică: firmă/ong) este 650 lei, și redus cu 100 lei pentru plata individuală (persoană fizică, Cabinet Individual de Psihologie, Societate Civilă Profesională de Psihologie), adică 550 lei,. Pentru modulele cu formatorii străini se percepe o taxa suplimentară de 50-100 lei.
Pentru a ușura planificarea și efortul financiar al cursanților este recomandată stabilirea unui regim de plată lunară fixă, la o dată fixă a lunii, pe parcursul formării.

Calendarul cursului de formare:

Modulele de curs sunt susținute cu o frecvență cel mult lunară, pauze mai lungi fiind luate pe parcursul vacanțelor. Pentru primele 5 module de formare datele sunt prezentate mai jos:

modul 01 - 16-17 mar 2019

modul 02 - 13-14 apr 2019

modul 03 - 18-19 mai 2019

modul 04 - 15-16 iun 2019

modul 05 - 06-07 iul 2019

(urmând apoi 2 luni de vacanță de vară)

Rezervați-vă din timp datele de mai sus pentru a putea participa la toate modulele!

Calendarul continuării cursurilor în 2019 va fi comunicat cursanților cel târziu la modulul 02, de la jumătatea lui aprilie 2019.

Alte cerințe pentru finalizarea programului de formare:

Pe toată durata derulării formării pentru obținerea atestatelor în regim de supervizare, se acceptă, indiferent de circumstanțe, absența de la maximum 2 module, care vor fi recuperate ulterior.

În această situație, costurile modulelor absentate se achită integral la momentul în care ele erau programate inițial și se recuperează fiecare modul ratat în prima lui resusținere.

Programul cursului de formare:

Modulele de formare prin participarea directă, față către față și/sau online, se desfășoară de regulă în week-end și accesarea online de resurse video, audio și text (unde este cazul) se desfășoară de regulă în timpul săptămânii de lucru. În week-end-uri cursurile se desfășoară de regulă începând cu ora 9 a.m.

Împărțirea pe zile pentru dozarea efortului se negociază împreună cu participanții, pentru un rezultat optim.

Locul de desfășurare:

Fiecare modul se desfășoară în spații de training dedicate situate în zona centrală a Bucureștiului (de regulă lângă Pța Romană). Locația va fi comunicat participanților direcți prin e-mail/sms înainte de fiecare modul.

În cazul participării mediată tehnologic (online, videoconferință etc.) detaliile vor fi anunțate celor înscriși în timp util.

Link-ul de inscriere pentru cursul de Psihoterapii Scurte Colaborative Orientate pe Resurse și Soluții:

https://goo.gl/GLrzXv .

Pentru orice alte informații și clarificări: info@terapiiscurte.org (dacă vreodată dă eroare se poate folosi alternativ terapii.scurte@gmail.com) sau trimiteți SMS la telefon: 0771 478 779 și vă contactăm noi.